Zamknięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 - 31 października 2018 r. - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Zamknięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 - 31 października 2018 r.

  6 miesięcy temu 19.10.2018, ~ Joanna Janiszewska

  Centrum Projektów Europejskich informuje o planowanym zamknięciu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework w ramach tematów:

  1. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  2. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).
  3. Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

  Informujemy, że zgodnie z założeniami Regulaminu konkursu, z dniem 31 października  2018 r. nastąpi zamknięcie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18.

  Oznacza to, że wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA do dnia 31 października 2018 r. do godz. 14.00. 

  do góry strony