Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17

    10 miesięcy temu 01.08.2018, ~ Joanna Janiszewska

    Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework. 

    Załączniki

    do góry strony