Szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 (06.02.2019 r.) - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 (06.02.2019 r.)

  7 miesięcy temu 22.01.2019, ~ Joanna Janiszewska

  Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze szkolenia, które odbyło się 6 lutego 2019 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik.

  Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  Szkolenie będzie poświęcone omówieniu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 6 lutego (środa) 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

  Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: joanna.janiszewska@cpe.gov.pl w terminie do 1 lutego 2019 r.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zgłoszenie jednej osoby reprezentującej daną instytucję/organizację. Udział drugiej/kolejnej osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym możliwy będzie pod warunkiem dostępności miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.

  Prosimy o przemyślane zgłaszanie się na szkolenie, aby nie blokować dostępności miejsc innym uczestnikom. Jeżeli zmuszeni będą Państwo zrezygnować z udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie takiej informacji niezwłocznie.

  W trosce o sprawny przebieg szkolenia prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć. Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich (do pobrania tutaj).

  Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu, noclegu, parkingu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w szkoleniu.

  Załączniki

  do góry strony