Szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 (28.05.2019 r.) - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 (28.05.2019 r.)

  2 miesiące temu 06.05.2019, ~ Joanna Janiszewska

  Uprzejmie informujemy, że prezentacja ze szkolenia, które odbyło się 28 maja 2019 r., została dodana do niniejszego ogłoszenia jako załącznik.

  Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca PO WER zaprasza na szkolenie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  Szkolenie będzie poświęcone omówieniu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy ponadnarodowej oraz kryteriów obowiązujących w konkursie POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 28 maja (wtorek) 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Centrum Projektów Europejskich przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (klatka schodowa E, III piętro).

  Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: joanna.janiszewska@cpe.gov.pl w terminie do 17 maja 2019 r.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zgłoszenie jednej osoby reprezentującej daną instytucję/organizację. Udział drugiej/kolejnej osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym możliwy będzie pod warunkiem dostępności miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.

  Prosimy o przemyślane zgłaszanie się na szkolenie, aby nie blokować dostępności miejsc innym uczestnikom. Jeżeli zmuszeni będą Państwo zrezygnować z udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie takiej informacji niezwłocznie.

  W trosce o sprawny przebieg szkolenia prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć. Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich (regulamin konkursu wraz z załącznikami).

  Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu, noclegu, parkingu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w szkoleniu.

  Załączniki

  do góry strony