Projekty skierowane do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF po protestach - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Projekty skierowane do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF po protestach

    5 miesięcy temu 06.11.2018, ~ Joanna Janiszewska

    Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

    Załączniki

    do góry strony