Podpisanie pięciu umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Podpisanie pięciu umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

  6 miesięcy temu 11.12.2018, ~ Joanna Janiszewska

  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich podpisała w dniu 7 grudnia 2018 r. pięć umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

  Umowy zostały podpisane z beneficjentami:

  Polski Instytut Badań i Innowacji Sp. z o.o. projekt pt. „agroSENTINEL – opracowanie platformy przetwarzania scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025”

  Celem projektu jest zwiększenie dostępności i polepszenie jakości oferty kształcenia dla osób dorosłych pracujących w rolnictwie.

  Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie otwartej platformy edukacyjnej agroSENTINEL zintegrowanej z system GIS (bieżący dostęp on-line do scen satelitarnych) oraz zobrazowaniami satelitarnymi w ramach programu KE Copernicus. Zastosowanie tych narzędzi umożliwi ograniczenie kosztów zabiegów agrotechnicznych, stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin.

  Platforma będzie oferowała materiały edukacyjne i zadania treningowe do rzeczywistego wykonania w formie interaktywnej.

  DC Edukacja Sp. z o.o. projekt pt. Każdy może odkryć kodowanie”

  Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli czynnych zawodowo.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie oraz wdrożenie w 2 Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli oraz 40 szkołach nowego rozwiązania edukacyjnego w postaci programu szkoleniowego i certyfikacji z zakresu podstaw programowania.

  Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. projekt pt. Szkoła młodych inżynierów/inżynierek”

  Celem projektu jest dostosowanie w 22 szkołach na terenie Polski oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie nowoczesnych form edukacji w zakresie nauk technicznych.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego programu szkoleniowego dla nauczycieli umożliwiającego im prowadzenie nowej formy pracy z uczniami, rozwijającej ich zdolności i kompetencje politechniczne. Dzięki nowemu programowi uczniowie będą mieli szansę nabyć wiedzę z zakresu technologii, inżynierii i matematyki, a nauka będzie się odbywać w formie praktycznych zajęć, podczas których uczniowie będą konstruować własne modele samochodów zdalnie sterowanych. Ponadto w ramach projektu powstanie narzędzie oparte na WEBIE (system e-learningowy) oraz e-book dla uczniów, a także instrukcje i rekomendacje dla innych szkół zainteresowanych wdrożeniem rozwiązania.

  EDU Research Polska Sp. z o.o. projekt pt. EDU STAŻ – mobilna aplikacja stażowa”

  Celem projektu jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych pozostających bez zatrudnienia (w tym absolwenci i studenci), poszukujących stażu umożliwiającego im zdobycie potrzebnych kompetencji i doświadczenia.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego narzędzia informatycznego do wsparcia organizacji stażów w postaci systemu IT oraz mobilnej aplikacji stażowej, które będą wspierać planowanie rozwoju kompetencji zawodowych w realnym środowisku pracy i zdobywanie doświadczenia zawodowego u pracodawców oferujących staże.

  Fundacja Fundusz Współpracy projekt pt. Forest School Center”

  Celem projektu jest opracowanie we współpracy z partnerem niemieckim nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej oraz wdrożenie tego modelu przez dwie organizacje, a także podniesienie kwalifikacji 24 nauczycieli.

  Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez opracowanie we współpracy ponadnarodowej nowego programu „Nauczyciel przedszkola leśnego”, zdobycie nowego doświadczenia i kompetencji prze ekspertów partnerstwa oraz utworzenie pierwszego w Polsce dzięki partnerstwu ponadnarodowemu programu szkoleniowego Centrum Pedagogiki Leśnej (Forest School Center – FSC).

  do góry strony