Piąta cząstkowa lista projektów wybranych w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza CF - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Piąta cząstkowa lista projektów wybranych w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza CF

  ponad rok temu 24.06.2019, ~ Joanna Janiszewska

  Podziel się linkiem ze znajomym.

  W związku z zakończeniem ostatniej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty realizowane poza Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje piątą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

  Jest to ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowanie w ramach tego konkursu.

  Jednocześnie CPE publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18.

  Załączniki

  do góry strony