Ósma i ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w CF - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Ósma i ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w CF

  3 miesiące temu 13.02.2019, ~ Joanna Janiszewska

  Podziel się linkiem ze znajomym.

  W związku z zakończeniem ostatniej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje ósmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

  Jest to ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowanie w ramach tego konkursu.

  Jednocześnie CPE publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18.

  Załączniki

  do góry strony