Listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

  5 miesięcy temu 29.10.2018, ~ Joanna Janiszewska

  W związku z zakończeniem części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje cztery cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania.

  Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

  Załączniki

  do góry strony