Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

    8 miesięcy temu 09.11.2018, ~ Joanna Janiszewska

    Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje poniżej listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 „Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizacji w miastach realizujących projekty w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji”.

    Załączniki

    do góry strony