Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

  7 miesięcy temu 30.07.2018, ~ Joanna Janiszewska

  W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.

  Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

  Załączniki

  do góry strony