Lista projektów skierowanych do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Lista projektów skierowanych do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

    3 miesiące temu 26.09.2019, ~ Joanna Janiszewska

    W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu.

    Załączniki

    do góry strony