Lista projektów skierowanych do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Lista projektów skierowanych do negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach CF

  6 miesięcy temu 25.10.2018, ~ Joanna Janiszewska

  W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu.

  Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs przyjęła, iż negocjacje dotyczą większej liczby projektów niż wynika to z alokacji dostępnej w konkursie, tak by zapewnić maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

  Załączniki

  do góry strony