Komunikat w sprawie potwierdzania partnerstwa ponadnarodowego w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Komunikat w sprawie potwierdzania partnerstwa ponadnarodowego w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18

  8 miesięcy temu 04.10.2018, ~ Joanna Janiszewska

  Centrum Projektów Europejskich uprzejmie informuje, że w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18  nie ma obowiązku składania na etapie składania wniosku o dofinansowanie listu intencyjnego o współpracy ponadnarodowej.

  Zgodnie z definicją kryterium nr 1 zawarta w treści Regulaminu: Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym wyłącznie w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym przynajmniej jeden z partnerów pochodzi z kraju innego niż Polska, natomiast wnioskodawcą jest podmiot z Polski oświadczenie o nawiązaniu współpracy ponadnarodowej Wnioskodawca zamieszcza we wniosku o dofinansowanie.

  W niniejszym konkursie beneficjent nie jest zobowiązany do dołączania listu intencyjnego na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wystarczy zawarcie oświadczenia o podjęciu takiej współpracy a spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w punktach: 2.9., 3.1.2., 4.1., 4.3., 4.4. wniosku o dofinansowanie.

  W przypadku partnerów krajowych również nie ma obowiązku dołączania listu intencyjnego na etapie składania wniosku.

  W przypadku pozytywnej decyzji IOK o dofinansowaniu projekty wymagana będzie umowa z partnerem ponadnarodowym oraz umowa o partnerstwie krajowym (ewentualnie), które stanowią załączniki do umowy o dofinansowanie i muszą zostać podpisane przed podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

  do góry strony