Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Instytutu Matki i Dziecka - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego Instytutu Matki i Dziecka

  8 miesięcy temu 30.08.2018, ~ Joanna Janiszewska

  Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uprzejmie informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-003/18 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka”, złożony przez Instytut Matki i Dziecka.

  Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 34 677 473,22 zł.

  Całkowita kwota projektu wynosi: 35 749 973,22 zł.

  Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.

  Ocena merytoryczna II stopnia została zakończona 27 sierpnia 2018 r.

  Skład Zespołu Oceny Projektu Pozakonkursowego: Przewodniczący ZOPP: p. Leszek Buller, Zastępca Przewodniczącego ZOPP: p. Paulina Chodyra; członkowie ZOPP: p. Marta Rudnik-Żelazowska, p. Dorota Trojanowska, p. Andrzej Tyc.

  do góry strony