Druga aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Druga aktualizacja harmonogramu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

  8 miesięcy temu 30.08.2018, ~ Joanna Janiszewska

  Centrum Projektów Europejskich uprzejmie informuje, że przedłuża proces oceny merytorycznej w konkursie numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER do 30 września 2018 r.

  W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

  Załączniki

  do góry strony