Czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Czwarta aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

  8 miesięcy temu 25.07.2018, ~ Joanna Janiszewska

  Centrum Projektów Europejskich informuje o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr POWR.04.03.00–IP.07-00-007/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” o kwotę 11 592 535,90 PLN, do łącznej wysokości 33 592 535,90 PLN. 

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 25.07.2018 r.

  W załączeniu zaktualizowany Regulamin konkursu.

  Załączniki

  do góry strony