Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

  3 miesiące temu 15.02.2019, ~ Joanna Janiszewska

  W związku z prośbami beneficjentów oraz koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.02.2019 r.

  Wykaz zmian:

  1. punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu wydłużono termin naboru do 20.03.2019 r.;
  2. W punkcie 3.6. Finansowanie współpracy ponadnarodowej doprecyzowano, że koszty związane z prowadzeniem testowania nowego rozwiązania przez partnera ponadnarodowego oraz wdrożeniem rozwiązania przez partnera ponadnarodowego w jego kraju nie są kwalifikowane.

  Załączniki

  do góry strony