Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

  ponad rok temu  22.06.2017

  Zakończony od 31.08.2017 do 15.09.2017

  W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu m.in. w zakresie sposobu obliczania kosztów pośrednich w projektach obejmujących partnerstwo ponadnarodowe oraz kwalifikowalności wydatków na testowanie i wdrażanie rozwiązania u partnera ponadnarodowego a także zaktualizowania załącznika nr 3 i 4 do Regulaminu konkursu, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 22.06.2017 r.

  Wykaz zmian:

  1. W punkcie 2.2 Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących, usunięto omyłkowo pozostawiony akapit z definicji kryterium dostępu nr 7.
  2. W punktach: 3.3.1 Koszty bezpośrednie i pośrednie oraz 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej usunięto zapisy wskazujące na nieprzysługiwanie kosztów pośrednich partnerom ponadnarodowym;
  3. W punkcie 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej dodano zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez partnera ponadnarodowego na testowanie i wdrażanie rozwiązania poza Polską;
  4. W załączniku nr 3 i 4 zaktualizowano odesłania do aktów prawnych przywołanych w umowie i porozumieniu. 

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony