Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Trzecia aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

  ponad rok temu  21.12.2017

  Zakończony od 15.11.2017 do 15.01.2018

  W związku z prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi  wydłużenia terminu naboru, wynikającymi z trudnościami w planowaniu projektów z partnerami ponadnarodowymi w okresie świątecznym, oraz pojawiającymi się pytaniami o możliwość finansowania partnerów ponadnarodowych w ramach projektów grantowych, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 21.12.2017 r.

  Wykaz zmian:

  1.W punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu zmieniono termin naboru;

  2.W punkcie 3.6 Finansowanie współpracy ponadnarodowej doprecyzowano możliwość finansowania partnera ponadnarodowego w ramach projektów grantowych;

  3.W punkcie 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP   zmieniono termin naboru.

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony