Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17

  ponad rok temu  11.12.2017

  Zakończony od 31.12.2017 do 31.01.2018

  W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oraz z powodu konieczności wydłużenia trwania naboru wniosków w odpowiedzi na zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców trudności z finalizacją nawiązywania partnerstw ponadnarodowych z uwagi na sezon świąteczny, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 11.12.2017 r.

  Wykaz zmian:

  1. W punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu wydłużono termin naboru do 31.01.2018;
  2. W punkcie 2.2. Definicje i opis znaczenia wybranych  kryteriów dostępu i kryteriów premiujących poprawiono błędną definicję kryterium dostępu nr 7;
  3. W punkcie 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP wydłużono termin naboru do 31.01.2018 ;
  4. W punkcie 4.2. Poprawianie oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie dostosowano opis do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  5. W punkcie 5.2.1.2 Kryteria dostępu poprawiono błędne uzasadnienie kryterium dostępu nr 7;
  6. W punkcie 8. Spis załączników zmieniono nazwę załącznika nr 16 zgodnie z obowiązującą wersją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  7. Załącznik nr 16 Lista oczywistych omyłek – dodano dwie dodatkowe oczywiste omyłki, które będą podlegać poprawie w ramach konkursu.

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony