Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

  ponad rok temu  13.12.2017

  Zakończony od 15.11.2017 do 31.12.2017

  W związku z koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 12.12.2017 r.

  Wykaz zmian:

  1.W punkcie 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu poprawiono numer konkursu;

  2.W punkcie 3.2 Wkład własny określono maksymalny dopuszczalny poziom wkładu własnego.

  3.W punkcie 4.2. Poprawianie oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie dostosowano opis do obowiązującej wersji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

  4.W punkcie 8. Spis załączników zmieniono nazwę załącznika nr 16 zgodnie z obowiązującą wersją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

  5.Załącznik nr 16 Lista oczywistych omyłek – dodano trzy dodatkowe oczywiste omyłki, które będą podlegać poprawie w ramach konkursu.

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony