Aktualizacja regulaminu konkursu numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Aktualizacja regulaminu konkursu numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

  ponad rok temu  27.02.2018

  Zakończony od 28.02.2018 do 31.03.2018

  W związku z podjęciem uchwały nr 183 przez Komitet Monitorujący PO WER dotyczącej usunięcia kryterium dostępu nr 8 oraz koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 .

  Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.

  Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00–IP.07-00-001/18

  1. W punkcie 2.2 Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących usunięto kryterium nr 8 (zgodnie z uchwałą nr 183 Komitetu Monitorującego PO WER), doprecyzowano w odpowiedzi na pytania zgłaszane przez potencjalnych wnioskodawców definicję kryterium dostępu nr 1 oraz dopuszczalny zakres uzupełniania lub poprawiania treści wniosku w części dotyczącej spełniania określonych kryteriów dostępu;
  2. W punkcie 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP   usunięto obowiązek składania załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu;
  3. W punkcie 4.2 Poprawianie braków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie doprecyzowano możliwość poprawiania braków formalnych;
  4. W punkcie 5.2.1.2 Kryteria dostępu  usunięto kryterium dostępu nr 8 (zgodnie z uchwałą nr 183 Komitetu Monitorującego PO WER);
  5. Załącznik nr 7 – aktualizacja wzoru wniosku o dofinansowanie (SOWA 9.0);
  6. Załącznik nr 8 – doprecyzowanie w zakresie weryfikacji braków formalnych we wniosku;
  7. Załącznik nr 14 – korekta numeru załącznika w treści „Zasady oceny spełniania kryterium” w odniesieniu do kryterium nr 3;
  8. Załącznik nr 16 – rozszerzenie listy przykładowych oczywistych omyłek o przykładowe braki formalne, usunięcie z listy załączników, które zostały usunięte z Regulaminu konkursu lub których załączenie weryfikuje system SOWA;
  9. Załącznik nr 19 – usunięty.

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony