Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

  ponad rok temu  20.11.2017

  Zakończony od 15.11.2017 do 31.12.2017

  W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w ślad za spotkaniem informacyjno-szkoleniowym dla potencjalnych wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 .

  Jednocześnie wydłuża się termin naboru wniosku w ramach konkursu.

  Zmiany wchodzą w życie z dniem 20.11.2017 r.

  Wykaz zmian:

  1.W punktach: 1.1 Podstawowe informacje na temat konkursu oraz 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie zmieniono termin naboru na 15.11-31.12.2017 r., w związku z pojawiającymi się wnioskami potencjalnych wnioskodawców.

  2.W punkcie 2.2 Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących – w odniesieniu do kryterium dostępu nr 6 doprecyzowano możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, w odniesieniu do kryterium dostępu nr 13 doprecyzowano możliwości zawierania przez grantobiorców partnerstwa z podmiotami z Wielkiej Brytanii.

  3.W załączniku nr 21 – Schemat procedury realizacji projektu grantowego wprowadzono doprecyzowanie w zakresie możliwości zawierania przez grantobiorców  partnerstw z podmiotami z Wielkiej Brytanii oraz wykluczono możliwość rozliczania w ramach grantów kosztów administracyjnych. 

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony